POPO Doll

From Den of Angels BJD Wiki
Jump to: navigation, search

A Chinese company introduced in April, 2009. [1]. They offer 68cm, 60/63cm, and 1/6 dolls in white or normal skin.

Lines

68cm dolls

 • Female dolls
  • Hu Po (LE 50)
  • QingRu
  • Journey To the West LE series
   • Sha Wujing (LE 50)
   • Sun Wukong (LE 50)
   • XuanZang (Tripitaka) (LE 50)
   • Zhu Bajie (LE 50)
 • Male dolls
  • 长松 (Chang Song)
  • Ji Tian (LE 50)
  • NanGong You

1/3 dolls

 • Girls
  • Jing Yun
  • Yue Lin
  • Ying Luo
  • Zi Su
 • Boys
  • Chen Yi
  • Izum
  • Ling Xiao
  • Si Han
  • Yu Bai
  • Yue Qi
  • Zi Han
  • Zi Mo

1/6 dolls

 • Baby girl
  • Ban Xia (new 1/6 size)
  • Lu Lu
  • Yao Yao
  • Xin Xin
 • Baby boy
  • Mu Mu


Measurements

68cm dolls

68cm female 68cm male
Height: 65cm / 68cm (high heel) 68cm
Girth of the head: 21cm 21.5cm
Eye size: 16-18cm 16-18cm
Girth of the neck: 10cm 11cm
Width of the shoulder: 14cm 15.2cm
Arm length: 19cm 21cm
Girth of the chest: 27.5cm 25.2cm
Girth of the waist: 18cm 20.6cm
Girth of the hip: 28cm 28cm
Leg length: 37cm 36.5cm
Length of the feet: 7cm 8.2cm
Foot width: 3cm


1/3 dolls (60/63cm)

1/3 girl 1/3 boy
Height: 60cm 63cm
Girth of the head: 21.5cm 21cm
Eye size: 16cm 16-18cm
Girth of the neck: 9.5cm 10cm
Width of the shoulder: 12cm 14cm
Arm length: 19.5cm 19cm
Girth of the chest: 24m 27cm
Girth of the waist: 17.5cm 20cm
Girth of the hip: 26cm 27cm
Leg length: 31.5cm 37cm
Length of the feet: 7cm 7.5cm
Foot width: 3.2 3cm


1/6 dolls

Baby boy Baby girl (30cm) Baby girl (26cm) [new]
Height (head included): 30cm 30cm 26cm
Girth of the head: 16cm 16cm 17.4cm
Eye size: 16cm 16cm
Girth of the neck: 7.5cm 7.5cm 7cm
Width of the shoulder: 8.5cm 8.5cm 7.5cm
Arm length (shoulder – wrist): 8.5cm 8.5cm 7cm
Circumference of arm: 5.5cm 5.5cm 5cm
Girth of the chest: 15.5m 15.5cm 12.5cm
Girth of the waist: 13.3cm 13.3cm 12cm
Girth of the hip: 17cm 17cm 14cm
Leg length (hip to ankle): 12cm 12cm 12cm
Circumference of thigh: 9.5cm 9.5cm 8cm
Length of the feet: 3.7cm 3.7cm 4cm
Foot width: 1.9cm 1.9cm 1.7cm


Links

Dealers